• Danh từ

  mức độ cao nhất của một trạng thái
  nỗi đau đớn dâng lên đến cực độ
  Đồng nghĩa: tột độ

  Phụ từ

  đến mức độ cao nhất
  sung sướng cực độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X