• Danh từ

    giá trị cực đại hoặc cực tiểu
    tìm cực trị của một hàm số

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X