• yếu tố ghép trước để cấu tạo một số tên gọi đơn vị đo lường, có nghĩa một phần trăm, như: centimet, centigram, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X