• Danh từ

  lưới hình nón, mép dưới có chì, chóp buộc vào một dây dài, dùng để quăng xuống nước chụp lấy cá mà bắt
  quăng chài trên sông
  mất cả chì lẫn chài

  Động từ

  đánh cá bằng chài
  chài cá
  "Chồng chài, vợ lưới, con câu, Sông Ngô bể Sở biết đâu là nhà." (Cdao)
  đánh bắt tôm cá (nói khái quát)
  dân chài
  nghề chài
  thuyền chài
  làng chài

  Động từ

  dùng tà thuật, ma quỷ làm cho người khác mê muội, đau ốm, v.v., theo mê tín
  bị ma chài
  (Khẩu ngữ) quyến rũ làm cho say đắm
  bị gái chài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X