• Tính từ

  chán đến mức không còn thiết tha, thích thú gì nữa vì đã quá thất vọng
  vẻ mặt chán chường
  "Chấn vừa chán chường vừa lo sợ, lúng túng không biết làm sao thoát được cái cảnh này." (NgVBổng; 1)
  Đồng nghĩa: chán ngán, ngán ngẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X