• Tính từ

    (Khẩu ngữ) nhiều lắm, đến mức không kể hết được
    "Có tiền chán vạn người hầu, Có bấc có dầu chán vạn người khêu." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X