• Danh từ

    phần lồi của chất nguyên sinh, giúp các động vật đơn bào di chuyển hay bắt mồi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X