• Danh từ

    (Văn chương, Ít dùng) như chân trời
    "Buồn trông nội cỏ dầu dầu, Chân mây mặt đất một màu xanh xanh." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X