• Danh từ

  đường đan, thêu, v.v. thành hình nhiều nhánh nhỏ toả ra hai bên một đường chính như hình chân con rết
  mạng chân rết
  chỉ những con đường hoặc tổ chức chi nhánh toả ra từ một con đường hoặc tổ chức chính
  hệ thống mương máng chân rết
  các chân rết của tổng công ti

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X