• chỉ nơi xa xăm, cách trở
  ở tận nơi chân trời góc biển
  đi đến tận chân trời góc biển
  Đồng nghĩa: chân mây cuối trời, chân trời góc bể, góc biển chân trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X