• Danh từ

  phần của bề mặt Trái Đất được phân chia theo quy ước, có thể gồm cả một đại lục hay một phần đại lục và các đảo phụ cận
  các nước thuộc khu vực châu Á
  năm châu bốn biển

  Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) ngọc trai
  mắt sáng như châu
  gạo châu củi quế
  nước mắt
  "Lại càng ủ dột nét hoa, Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài." (TKiều)
  đơn vị hành chính ở Việt Nam thời thuộc Hán, Đường, tương đương với cả nước hoặc với một tỉnh
  châu Hoan, châu Ái
  châu Thuận Hoá

  Động từ

  (Khẩu ngữ) chụm (đầu) vào một chỗ
  châu đầu lại nói chuyện
  . (Phương ngữ) biến thể của chu trong một số từ gốc Hán, như: châu cấp, châu đáo, v.v..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X