• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) nước mắt
    "Trạng nguyên nghe nói đăm chiêu, Tức thì châu lệ đều đều nhỏ sa." (PCCH)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X