• Danh từ

    chén to để chuyên nước trà vào các chén quân, trong bộ ấm chén.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X