• Tính từ

  thành hình một đường xiên
  cắt chéo tờ giấy
  đập chéo bóng
  hạt mưa bay chéo
  Đồng nghĩa: xéo
  thành hình những đường xiên cắt nhau
  đan chéo vào nhau
  bắn chéo cánh sẻ

  Danh từ

  hàng dệt trên mặt có những đường xiên từ biên bên này sang biên bên kia
  vải chéo
  lụa chéo

  Danh từ

  phần hoặc mảnh nhỏ giới hạn bởi hai cạnh của một góc và một đường chéo
  mảnh ruộng chéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X