• Động từ

    chín lác đác một vài quả trong thời kì đầu cây mới có quả
    lứa xoài đã bắt đầu chín bói

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X