• Danh từ

  đạo được coi là đúng đắn; phân biệt với tà đạo.

  Danh từ

  con đường ngay thẳng, đúng đắn
  làm theo chính đạo
  giữ chính đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X