• Danh từ

  quyền điều khiển bộ máy nhà nước
  đấu tranh giành chính quyền
  nắm chính quyền
  bộ máy điều hành, quản lí công việc của nhà nước
  đại diện chính quyền
  bộ máy chính quyền
  các cấp chính quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X