• Danh từ

    thành tố chính, trong quan hệ với thành tố phụ (gọi là phụ tố)
    danh ngữ có chính tố là một danh từ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X