• Tính từ

  thuộc dòng chính của một học phái, một tôn giáo, theo đúng tinh thần của người đề xướng, sáng lập ra học phái hoặc tôn giáo ấy
  tôn giáo chính thống
  học phái chính thống
  được thừa nhận là chính thức trong một thời đại, một chế độ
  tư tưởng chính thống
  nền văn học chính thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X