• Danh từ

  chó tinh khôn, rất thính hơi, chuyên dùng vào việc đi săn.
  ví kẻ làm mật thám, chỉ điểm, làm tay sai cho địch (hàm ý khinh)
  đồ chó săn!
  Đồng nghĩa: chim mồi chó săn, chó săn chim mồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X