• Danh từ

  phần ở điểm giới hạn cuối cùng, đến đó là hết
  trên chót đỉnh cột cờ
  tin giờ chót
  đỗ hạng chót
  Đồng nghĩa: cuối
  Trái nghĩa: đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X