• Danh từ

  công trình được xây cất lên, làm nơi thờ Phật, thường có nhà sư ở
  tiếng chuông chùa
  Đồng nghĩa: chiền

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) thuộc về nhà chùa, của chung, không do mình làm ra nên không biết tiếc, không có trách nhiệm
  tiền chùa
  của chùa nên không xót
  ăn cơm nhà, làm việc chùa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X