• Động từ

    (Ít dùng) nhìn chăm chăm
    trăm con mắt chú mục vào một mục tiêu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X