• Động từ

  để hết tâm trí (vào việc gì)
  chú tâm học hành
  đừng chú tâm vào những chuyện vặt vãnh
  Đồng nghĩa: chú mục, chuyên chú, chuyên tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X