• Danh từ

  cháu đời thứ năm, con của chắt.

  Danh từ

  lượng rất nhỏ, rất ít, gần như không đáng kể
  chờ chút
  bớt chút thời gian
  "Bấy lâu mới được một ngày, Dừng chân, gạn chút niềm tây gọi là..." (TKiều)
  Đồng nghĩa: tẹo, tí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X