• Động từ

  (Từ cũ, Văn chương) chung chăn gối (nói tắt)
  tính chuyện chăn gối
  "Chưa chăn gối, cũng vợ chồng, Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?" (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X