• Động từ

  (cách xử sự) tỏ ra là không phải, không tốt, có ý làm hại đến người khác
  chơi xấu với bạn
  Trái nghĩa: chơi đẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X