• Danh từ

  cách khôn khéo để thoát khỏi thế bí hoặc để giải quyết cho được việc gì
  bày mưu đặt chước
  "Thừa cơ lẻn bước ra đi, Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn?" (TKiều)
  Đồng nghĩa: kế, mẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X