• Động từ

  xem chạnh
  :"Cha già tuổi đã dư trăm, Chạnh lòng nhớ tới, đằm đằm luỵ sa." (Cdao)
  
  tự ái vì cảm thấy như bị thương hại
  nói sơ ý làm bạn chạnh lòng
  Đồng nghĩa: động lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X