• (Khẩu ngữ) chạy đâu cho thoát
    nó mà biết thì có mà chạy đằng trời!
    Đồng nghĩa: chạy đằng giời

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X