• Động từ

    đặt các dấu chấm, phẩy, v.v. để ngắt các câu hoặc các thành phần của câu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X