• Động từ

  đặt dấu chấm để kết thúc bài viết
  bài viết đến đó thì chấm hết
  chấm dứt hẳn, coi như không còn gì nữa
  mọi việc đến đấy coi như chấm hết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X