• Danh từ

  vật chất tồn tại ở một thể nhất định và là cái cấu tạo nên các vật thể
  chất béo
  thức ăn có chứa nhiều chất đạm
  cải tạo chất đất
  tính chất, yếu tố cấu tạo của sự vật
  vở kịch có nhiều chất thơ
  bài hát mang đậm chất trữ tình
  một tính cách đậm chất Nam Bộ
  phạm trù triết học chỉ tổng thể nói chung những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật, làm cho sự vật này phân biệt với sự vật khác; phân biệt với lượng
  sự biến đổi về chất

  Động từ

  xếp cái nọ lên trên cái kia cho thành khối, thành đống lớn
  chất hàng lên xe
  củi chất thành đống
  Đồng nghĩa: chồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X