• Danh từ

    (Khẩu ngữ) chân chấu (nói tắt)
    lưỡi liềm đã mòn hết chấu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X