• Tính từ

  (Khẩu ngữ) vồn vã, vồ vập
  chầm bập hỏi han
  Đồng nghĩa: chằm bặp, chầm vập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X