• Tính từ

  (Khẩu ngữ) rất chắc chắn, hoàn toàn đảm bảo được kết quả
  bắn phát nào chắc ăn phát đó
  có chắc ăn mới làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X