• Tính từ

  rất vững chắc, rất bảo đảm, khó có thể phá huỷ, lay chuyển hoặc làm cho thay đổi được
  cất giấu tại một nơi chắc chắn
  nhà xây rất chắc chắn

  Tính từ

  có tính chất khẳng định dứt khoát, có thể tin chắc là đúng như thế
  hứa chắc chắn
  chưa có gì chắc chắn cả
  có thể khẳng định dứt khoát là như thế
  anh ta chắc chắn biết việc ấy
  chắc chắn cuối tuần này sẽ xong

  Động từ

  (Ít dùng) tin một cách quả quyết là đúng như thế
  tôi chắc chắn anh ta không có ở nhà
  chắc chắn là ông đã nhìn lầm!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X