• Động từ

  buộc từ bên nọ sang bên kia thành nhiều vòng cho thật chặt
  chằng gói hàng sau xe đạp

  Động từ

  (Khẩu ngữ) lấy hoặc nhận vơ về mình cái của người khác một cách tuỳ tiện
  tiêu chằng
  ăn chằng vay bửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X