• Tính từ

  thành nhiều đường, nhiều vết đan vào nhau dày đặc và không theo hàng lối nhất định
  dây thép gai chằng chịt
  mặt rỗ chằng chịt
  Đồng nghĩa: dằng dịt, nhằng nhịt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X