• (Khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị điều vừa nói đến là nguyên nhân tất yếu đã dẫn đến điều sắp nêu ra (thường là không hay), không có gì phải ngạc nhiên
  hư đốn thế, chẳng trách chả ai ưa
  không học bài, chẳng trách bị điểm kém
  Đồng nghĩa: chả trách, hèn nào, không trách, thảo nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X