• Động từ

  làm đứt ngang ra bằng cách dùng vật có lưỡi sắc giáng mạnh xuống
  chặt ngang thân cây
  chặt khúc xương làm đôi
  (Thông tục) như chém
  chai nước ngọt giá có hai nghìn rưởi mà ở đây chặt tới năm nghìn

  Tính từ

  ở trạng thái bám vào nhau rất chắc, khó tách, khó gỡ ra
  cửa khoá rất chặt
  hai hàm răng nghiến chặt
  lạt mềm buộc chặt (tng)
  Trái nghĩa: lỏng
  rất khít, không còn kẽ hở nào
  nằm ép chặt mình xuống đất
  nền đất được nện chặt
  bố cục bài viết rất chặt (b)
  hết sức sát sao, không lúc nào rời hay buông lỏng
  chỉ đạo rất chặt
  kiểm soát chặt mọi nguồn hàng
  Đồng nghĩa: chặt chẽ
  Trái nghĩa: lỏng, lỏng lẻo
  (Khẩu ngữ) sít sao, chi li trong sự tính toán, không rộng rãi
  chi tiêu quá chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X