• Danh từ

  nhánh của một buồng, một chùm
  chẽ lúa
  một chẽ cau

  Động từ

  phân ra thành nhánh
  cành cây chẽ thành hai nhánh nhỏ
  đến đây đường chẽ thành hai lối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X