• Danh từ

    hệ thống các thể chế về tổ chức và quản lí lưu thông tiền tệ của một quốc gia.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X