• Động từ

  chuyển nội dung văn bản trên máy tính thành bản trình bày theo yêu cầu nhất định để đem in
  phần mềm chế bản
  chế bản quyển từ điển

  Danh từ

  văn bản đã được trình bày trên máy tính để đem in
  làm xong chế bản
  chế bản không đạt yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X