• Động từ

  say đắm đến mức như không còn biết gì nữa
  chết mệt cô bé hàng xóm
  "Chim khôn chết mệt vì mồi, Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to." (Cdao)
  Đồng nghĩa: chết mê, chết mê chết mệt

  Tính từ

  mệt đến mức tưởng như có thể chết đi được
  chết mệt vì đống quần áo bẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X