• Danh từ

  phần nhô lên trên cùng của một số vật
  chỏm mũ
  chỏm núi
  Đồng nghĩa: chóp, đỉnh, mỏm
  túm tóc để chừa lại trên đỉnh đầu cạo trọc của trẻ em trai, theo kiểu để tóc thời trước
  bạn từ hồi còn để chỏm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X