• Tính từ

    (cách ăn nói) cụt lủn và với vẻ hỗn xược, gây khó chịu
    ăn nói chỏng lỏn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X