• Danh từ

  thanh cài qua lỗ có sẵn để giữ chặt một vật lại hay giữ chặt nhiều vật với nhau
  cổng đã cài chốt
  chốt lựu đạn
  (Từ cũ) trục giữa
  chốt cối xay
  (Ít dùng) cái cốt yếu
  nắm được chốt của vấn đề
  chốt của câu chuyện
  vị trí quân sự có hoả lực mạnh dùng để khống chế và giữ vững một khu vực trong một thời gian nào đó
  bám chốt
  quân địch tràn lên chiếm chốt

  Động từ

  cài bằng chốt
  cổng chưa chốt
  chốt chặt cửa lại
  đóng quân để khống chế và giữ vững một khu vực trong một thời gian nào đó
  cho quân chốt các ngả đường ra vào thành phố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X