• Động từ

  chồng lên nhau thành nhiều tầng, nhiều lớp ngổn ngang
  hàng hoá chồng chất trên xe
  khó khăn chồng chất
  Đồng nghĩa: chất chồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X