• Danh từ

  tư tưởng trung tâm biểu hiện trong một tác phẩm văn học nghệ thuật, là chủ thể và nòng cốt của nội dung tác phẩm, biểu hiện nhận thức, sự đánh giá và tư tưởng của tác giả đối với đời sống hiện thực
  chủ đề của tác phẩm
  đề tài được chọn làm nội dung chủ yếu
  cuộc hội thảo xung quanh chủ đề 'chống tham nhũng'

  Danh từ

  người làm cái trong một đám chơi đề.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X